MENU

CZ EN
Budova Palladium Praha Recepce společnosti v Palladiu Praha Vnitřní prostory v Palladiu Praha Kanceláře společnosti v Palladiu Praha

Profil společnosti

Společnost INVESTIČNÍ KLUB, a.s. vznikla v roce 1994 jako soukromá akciová společnost založená jako nástroj společného investování českých a zahraničních profesionálních investorů na rodícím se kapitálovém trhu v České republice. Založil ji okruh českých i zahraničních fyzických osob, které měli dlouhodobé zkušenosti z předních českých i zahraničních institucí zabývajících se investičním bankovnictvím a finančnictvím. Struktura akcionářů společnosti se v průběhu let poněkud měnila a v současnosti má společnost dva akcionáře, jejichž podíly spolu převyšují 95%.

Od svého založení začal INVESTIČNÍ KLUB, a.s. aktivně vyvíjet plnou činnost a realizoval první velké projekty. Od druhé poloviny roku 2004 se společnost již přestala věnovat činnostem licencované brokerské firmy, zaměřující se zejména na korporátní a větší soukromou klientelu, finanční instituce a tuzemské i zahraniční průmyslové podniky. Důvodem byly především tehdejší nové regulační předpisy pro obchodníky s cennými papíry, které způsobovaly neúměrnou administrativní a byrokratickou zátěž a prakticky téměř znemožňovaly působení v segmentu trhu, ve kterém dlouhodobě dominují velké bankovní instituce. Ukončení činnosti licencovaného obchodníka s cennými papíry však nijak neomezilo další pokračování většiny stávajících podnikatelských aktivit a vytvořilo rámec pro rozšíření podnikatelského záběru do dalších, ekonomicky zajímavých a perspektivních oblastí.

Od roku 2004 působí společnost především jako poradce, který nabízí efektivní služby šité na míru potřebám tuzemských i zahraničních klientů. Naší strategií je přitom nabízet nejen vytipování příslušné investice a její ohodnocení, ale i vhodnou strukturu transakce a jejího financování. Ve většině případů se INVESTIČNÍ KLUB, a.s. spolupodílí na financování projektů a následně zastupuje akcionáře v úloze poradce při reorganizaci a restrukturalizaci podniku, jeho slučování, dělení nebo změně právní formy.

Samotný INVESTIČNÍ KLUB, a.s. má v současnosti v obchodním rejstříku zapsané předměty podnikání, kterým dominuje činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců, zprostředkování obchodu, služeb a realitní činnost, jejíž význam pro společnost v poslední době narůstá.

Společnost v letech 2018 až 2020 završila část rozvíjených investičních projektů jejich prodejem. Manažerskou firmu pro řetězec domovů seniorů s kapacitou přesahující 1,000 lůžek, společnost ANAVITA a.s., včetně sítě domovů seniorů, převzala společnost ORPEA S.A. prostřednictvím rakouské dcery SeneCura m.b.H. Odštěpenou část společnosti SVUS Pharma, a.s. zabývající se prodejem potravinových doplňků a léků převzal nadnárodní farmaceutický holding Neuraxpharm Holdco SARL.

Celkový objem společností spravovaných aktiv přesahuje 2,5 mld. Kč.