CZEN

INVESTIČNÍ KLUB, a.s. - poradenství v oblasti investic, podnikání, organizace, zprostředkování obchodu a realitní činnosti

GDPR

Společnost spravuje na základě uděleného souhlasu nebo na základě zákonného důvodu osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo;

• osobní údaje jsou poskytnuty zejména za účelem zasílání obchodních sdělení. Společnost může zejména monitorovat doručení a otevírání zaslaných e-mailů, evidovat účast na akcích pořádaných společností a monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách společnosti; společnost může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích, subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů;
• osobní údaje jsou a budou shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem;
• společnost neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje.
• správcem osobních údajů je sama společnost;
• společnost nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
• zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
• společnost zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování;
• doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem, jinak nejvýše 10 let;
• společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci;
• za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od DMC přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů;
• domníváte-li se, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení 2016/679 (GDPR), můžete mj. podat stížnost u dozorového úřadu;
• nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, není to požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Společnost se zavazuje všechny osobní údaje chránit. Bez výslovného souhlasu je nepředá ke zpracování třetí osobě, není-li to nezbytně nutné ke splnění jeho smluvních povinností.
© INVESTIČNÍ KLUB, a.s. 1994 - 2018
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2534.